Bogactwo głębi ducha

Te słowa najpełniej oddają istotę twórczości Grażyny Ewy Sanigórskiej, której wystawę malarstwa i rzeźby pt. "O człowieku i jego wartościach" otwarto 5 marca w Galerii Konferencyjnej w Urzędzie Dzielnicy Praga Północ przy ul. Kłopotowskiego 15.

Grażyna Ewa Sanigórska, ur. w 1958 r. jest absolwentką Liceum Sztuk Plastycznych (dyplom z wystawiennictwa) oraz wydziału rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Uprawia różne dziedziny sztuki: malarstwo, rysunek, rzeźbę w brązie, drewnie i kamieniu. Od 1978 r. jako instruktor plastyki prowadzi warsztaty plastyczne dla dzieci, dorosłych oraz niepełnosprawnych pod hasłem "Jesteśmy dziećmi jednego Ojca", oraz "Sztuka jako terapia". Współpracuje z konserwatorami, architektami i rzemieślnikami. Ma na swoim koncie udział w licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Jej prace znajdują się w zbiorach prywatnych oraz kościelnych w Polsce i Europie.

W Galerii Konferencyjnej Sanigórska pokazała kilkadziesiąt prac: obrazów malowanych techniką oleju i pasteli, rysunki oraz rzeźby w brązie i drewnie. Zaprezentowała też bardzo oryginalne rzeźby z kamionki szkliwionej.

Ze swego dorobku malarskiego artystka wybrała na tę wystawę głównie obrazy o tematyce sakralnej. Niewątpliwie są one wyrazem głębokiej religijności autorki. Na uwagę zasługuje tu przede wszystkim portret kardynała prymasa Stefana Wyszyńskiego z Matką Boską Częstochowską oraz czarno-biały rysunek głowy Chrystusa z rozchodzącymi się promieniami.

Bardzo ciekawe są też "świeckie" portrety, głowa marynarza, pastel, przedstawiający "wilka morskiego" z fajką, czy bardzo wyrazisty portret starej kobiety. Zarówno jednak w tematyce religijnej czy też świeckiej, w malarstwie Sanigórskiej zawsze najważniejszy jest człowiek i jego wnętrze.

- Celem mojej twórczości jest ukazanie źródła budowania człowieczeństwa w oparciu o najwyższe wartości estetyczne i uczuciowe. Ukazanie walki o wartości etyczne i duchowe jako węzłowego problemu świata - mówi artystka.

Wśród prezentowanych na wystawie prac zdecydowanie najciekawsze są niewielkie (20-40 cm wysokości) rzeźby w brązie, wykonane techniką na wosk tracony. Przedstawiają tancerki i tancerzy. Te kameralne formy mają w sobie tyle ekspresji i życia, że prawie czujemy ich taniec. Uchwycone w ruchu postacie zadziwiają lekkością i wdziękiem.

Wernisaż uświetnił występ aktorki Izabeli Skolimowskiej, twórczyni Teatru Ruchu. Wykonała ona dwie etiudy taneczne do muzyki Ennio Moricone oraz recytowała swoje impresje poetyckie. Zarówno jej występ, jak i prace Grażyny Sanigórskiej niosą głębokie humanistyczne przesłanie, że najważniejsze w życiu są tradycyjne wartości, takie jak miłość, dobro, sprawiedliwość.

Wystawa w Galerii Konferencyjnej w Urzędzie Dzielnicy Praga-Północ czynna będzie do 31 marca, w poniedziałki w godz. 10-18 oraz od wtorku do piątku, w godz. 8-16.


Joanna Kiwilszo
4764