Rzeźbiarskie portrety i szklane przestrzenie

W Galerii Konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Praga Północ zagościła sztuka rodzinna. 16 kwietnia otwarto tam wystawę rzeźby Zofii i Jana Kubickich. Wernisaż uświetnił występ jednego z piątki dzieci artystów, Jakuba Kubickiego, który zagrał na skrzypcach między innymi własny utwór pt. "Wakacje pod palmami".

Zofia Zobi-Kubicka, ur. w 1966 r., absolwentka Liceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie, ukończyła Wydział Rzeźby na warszawskiej ASP. W latach 1987-88 pracowała w Teatrze Nowym. Od 15 lat mieszka i pracuje na Pradze. Tworzy rzeźby figuratywne i portrety w brązie, drewnie, sztucznym kamieniu i gipsie. Zajmuje się też rzeźbą użytkową.

Jan Kubicki-Mitaś, ur. w 1965 r., pochodzi z Zakopanego. Absolwent słynnej Szkoły im. Antoniego Kenara ukończył Wydział Rzeźby na ASP w Warszawie. Brał udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą.

Otwarta w poniedziałek w Galerii Konferencyjnej ekspozycja to pierwsza wspólna wystawa małżeństwa praskich rzeźbiarzy. Ich twórczość, choć zupełnie różna, dobrze się razem komponuje. Zofia Kubicka zaprezentowała rzeźbiarskie portrety. To przede wszystkim bardzo udane główki dzieci, ale również własny autoportret oraz portret znajomej pianistki. Z serii "Macierzyństwo" możemy oglądać płaskorzeźbę "Poranek dnia każdego". W formie płaskorzeźby artystka pokazała także portret Jana Nowaka-Jeziorańskiego, jaki wykonała dla szkoły jego imienia. Bardzo interesująca jest również rzeźba nazwana "Wrażenie", przedstawiająca siedzącą dziewczynę. To postać uchwycona w pewnym momencie życia, zatrzymana chwila. Rzeźba wykonana jest w gipsie patynowanym. Zofia Kubicka twierdzi, że gips jest materiałem niedocenianym, a przecież dającym niesamowite możliwości.

-Kamień raz użyty pozostaje kamieniem, a z gipsem można dalej eksperymentować - tłumaczy artystka, - on podlega w dalszym ciągu procesowi twórczemu. Poprzez swoją kruchość nabiera charakteru porcelany.
Zupełnie innego materiału używa Jan Kubicki-Mitaś. Robi on instalacje z szyb samochodowych. Wycięte w nich sylwetki ludzkie przenikają się i spotykają. Stąd tytuł cyklu instalacji - "Spotkania". Artysta zastosował w swoich kompozycjach szkło, aby uzmysłowić nam, jak trudny jest obecnie kontakt między ludźmi. Żyjemy oddzieleni od siebie szklanymi szybami. Trzeba przebić się przez taką szybę, aby dotrzeć do drugiego człowieka.

Wystawa rzeźby Zofii i Jana Kubickich w Galerii Konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ przy ul. ks. Kłopotowskiego 15 czynna będzie do 11 maja 2007 r., w poniedziałki w godz. 10-18, oraz od wtorku do piątku w godz. 8-16.

Joanna Kiwilszo
4476