CK Dizajnerzy

Galeria Nizio swoją ostatnią wystawą nawiązuje do klimatów monarchii Franciszka Józefa, która łączyła w sobie różne nacje, żyjące we względnej zgodzie.

7 czerwca w Nizio Gallery przy ul. Inżynierskiej 3 odbyło się otwarcie wystawy plakatu pt. "CK Dizajnerzy", która towarzyszy 21. Międzynarodowemu Biennale Plakatu, organizowanemu przez Muzeum Plakatu w Wilanowie.

Ta wystawa to wynik cyklu warsztatów plastycznych, zorganizowanego w ramach współpracy między Uniwersytetami Śląskim i Orawskim na Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie oraz na Uniwersytecie Orawskim. Tematem warsztatów były stosunki polsko-czeskie ze szczególnym uwzględnieniem specyficznej atmosfery Zaolzia. W trakcie zajęć okazało się, że żyjąc obok siebie na przestrzeni zaledwie kilkudziesięciu kilometrów, przedstawiciele dwóch narodów, opisują się wzajemnie za pomocą kilku stereotypów, najczęściej pejoratywnych.

I nagle plakat, albo szerzej, język komunikacji wizualnej, stał się pomostem porozumienia, środkiem do prowadzenia dialogu. Po grudniu 2007 nie ma już granicy na Olzie, ale ważniejsze jest, że owa granica znika powoli z naszej mentalności. I o tym właśnie jest ta wystawa. O uświadamianiu sobie i burzeniu stereotypów. Bardzo dobrym przykładem jest tu praca Kamili Vejrostovej, składająca się z napisów w dwóch językach:

Ja rozumiem
Já rozumím

Wasz język jest śmieszny!
Né, vás je smesny!

Mikołaj Syguda zamiast dwugłowego orła Monarchii Austro-Węgierskiej przedstawił dwugłowego gołąbka pokoju. Barbara Heinzova napis „Polska” i orła wykonała z koronki, charakterystycznej dla tych obszarów po obu stronach Olzy.

Na koniec jest też miejsce i dla naszej inicjatywy. Dwa plakaty pokazują jedynie zarysy ludzkich sylwetek. Do plakatów dołączone są kolorowe flamastry oraz napisy :

Jak si predstavujes Poláka?
Jak Ty sobie wyobrażasz Czecha?

A więc do dzieła, każdy może przedstawić swój punkt widzenia. Wystawa plakatu "CK Dizajnerzy" w Nizio Gallery przy ul. Inżynierskiej 3 trwać będzie do 5 lipca.

Joanna Kiwilszo
3911