Muzyka europejskiego baroku

Muzyka kompozytorów epoki baroku zabrzmiała w zabytkowym wnętrzu kościoła pw. Św. Jakuba Apostoła w Tarchominie.

31 stycznia w Parafii Rzymsko-katolickiej św. Jakuba Apostoła przy ul. Mehoffera 4 odbył się koncert zatytułowany "Muzyka europejskiego baroku" w wykonaniu zespołu muzyki dawnej "Le Passioni dell'Anima".

Zespół "Le Passioni dell'Anima" w składzie: Kamila Koczywąs, Marcin Sochan - skrzypce barokowe, Maciej Łukaszuk - wiolonczela barokowa, Anna Kowalska - teorba, Jakub Dmeński - klawesyn, to młodzi muzycy, którzy wspólną pracę rozpoczęli jeszcze w czasie studiów. Kształcili się pod kierunkiem wybitnych pedagogów w kraju i za granicą, podczas studiów i kursów mistrzowskich poświęconych wykonawstwu muzyki dawnej. Współpracują z czołowymi polskimi zespołami grającymi na instrumentach historycznych, m.in. "Il Tempo" pod dyr. Agaty Sapiechy, "Concerto Polacco" pod dyr. Marka Toporowskiego, czy "Narol Baroque" pod dyr. Władysława Kłosiewicza.

Nazwa zespołu nawiązuje do traktatu Kartezjusza "Namiętności duszy", który mówi: "...ludzie, których uczucia najbardziej mogą wzruszyć, są zdolni do największego zakosztowania słodyczy w tym życiu...". To zdanie, będące jednocześnie wyrazem ducha epoki baroku, określa kierunek muzycznych poszukiwań zespołu.

Podczas niedzielnego koncertu w Tarchominie muzycy zaprezentowali utwory kompozytorów niemieckich, francuskich i włoskich, żyjących i tworzących, w większości, na przełomie XVII i XVIII w.: Johannesa Rosenmüllera (1620-1684), Dietricha Buxtehude (1637-1707), Johanna Josepha Fuxa (1660-1741), Johanna Jakoba Frobergera (1616-1667), Josepha Bodin de Boismortier (1682-1765), Alessandro Piccininiego (1566-1639), Antonio Veraciniego (1659-1745), Arcangelo Corellego (1653-1713) oraz Giuseppe Tartiniego (1692-1770).

Epoka baroku to okres, w którym powstało i zaczęło rozwijać się wiele nowych form muzycznych, takich jak opera, oratorium, sonata, suita czy koncert. W mistrzowskim wykonaniu mieliśmy okazję zapoznać się z przykładami dwóch rodzajów barokowych sonat (sonata da camera i sonata da chiesa) oraz suit. Niektóre utwory były bardzo interesujące ze względu na swój dość nietypowy układ. Wymienić tu można "Partitę in F" Johanna Josepha Fuxa. Fux, niemiecki kompozytor, teoretyk muzyki i pedagog żył mniej więcej w czasach Bacha. Znany jest przede wszystkim z rozprawy o kontrapunkcie, ale skomponował też wiele mszy, oratoriów, oper, psalmów i suit. Partita to rodzaj suity, w której umieszcza się w określonej kolejności części taneczne (allemande, courante, sarabanda i gigue). Czasem rozszerza się suitę o inne tańce, np. menuet. Są też suity złożone z części nietanecznych. "Partita in F" Johanna Josepha Fuxa ma nietypowy układ, ponieważ elementy taneczne i nietaneczne są tam wymieszane. Początkowa Intrada, trzecia część-Duetto oraz piąta-Rondeau - są to części nietaneczne. Natomiast Menuet, Bourée i Gigue - to tańce.

Wszystkie utwory zabrzmiały wspaniale w starych murach kościoła pw. św. Jakuba Apostoła. Kościół jest starszy niż muzyka, której słuchaliśmy, zbudowano go bowiem w stylu nadwiślańskiego gotyku w XVI wieku. Jednak wystrój świątyni jest barokowy. Na tle barokowego ołtarza dobrze prezentowały się stare instrumenty, barokowe skrzypce i takaż wiolonczela, klawesyn i teorba. Teorba, inaczej mówiąc lutnia basowa, to instrument popularny w Europie w wiekach XVI-XVIII. Składa się z owalnego korpusu i bardzo długiej szyjki. Anna Kowalska pięknie zagrała na teorbie "Ciaconne in partite variate" Alessandro Piccininiego.

Wszyscy wykonawcy koncertu "Muzyka europejskiego baroku" byli po prostu znakomici, zasługują na najwyższe laury. Ich gra dostarczyła nam niezapomnianych wrażeń. Słowa uznania należą się także organizatorom koncertu, burmistrzowi Dzielnicy Białołęka, Jackowi Kaznowskiemu wraz z Rada i Zarządem oraz Wydziałowi Kultury za różnorodność w planowaniu wydarzeń kulturalnych na Białołęce. Każdy znajdzie tu coś dla siebie, również miłośnicy muzyki dawnej, która wspaniale brzmi w tak kameralnym miejscu, jakim jest kościół pw. św. Jakuba Apostoła.


Joanna Kiwilszo

5964