Szopki i kolędy na Targówku

Pantomima szopkowa w wykonaniu uczniów Gimnazjum nr 2 z ul. Olgierda rozpoczęła 8 stycznia wieczór prezentujący laureatów konkursu na najładniejszą szopkę i najpiękniej zaśpiewaną kolędę. W konkursie, ogłoszonym w październiku ub. roku przez Urząd Gminy Warszawa Targówek wzióło udział 11 szkół podstawowych i 4 gimnazja.

W grudniu oceniło jury pod przewodnictwem burmistrza Marka Kamińskiego z udziałem wiceburmistrza Grzegorza Wolnego, księdza Ryszarda Ladzińskiego - proboszcza parafii p.w. Chrystusa Króla oraz Grażyny Belicy z ref. oświaty i Ewy Leniewskiej z ref. kultury urzędu gminy. Brano pod uwagę projekt artystyczny szopek i poziom wykonania kolęd. Zsumowanie punktacji poszczególnych osób pozwoliło wyłonić najlepszych.


W kategorii szopek

I miejsce uzyskała praca uczniów kl. IIc SP nr 84 z ul. Radzymińskiej,

II - SP nr 277 z ul. Suwalskiej,

III - Gimnazjum nr 4 z ul. Turmonckiej,

wyróżnienie - Gimnazjum nr 2 z ul. Olgierda za pantomimę szopkową.

W drugiej kategorii

Najbardziej podobała się kolęda "Oj, maluśki, maluśki" wykonana przez zespół instrumentalno-wokalny Gimnazjum nr 5 pod kierunkiem Agnieszki Drzewskiej.

II nagrodę przyznano zespołowi "Gama" z SP nr 42 przy ul. Balkonowej prowadzonego przez Barbarę Sufranowicz,

III - zespołowi z SP nr 298 przy ul. Krakusa, kierowanemu przez Monikę Stasio i Pawła Banka. Zespół z SP nr 84 z ul. Radzymińskiej otrzymał wyróżnienie za kolędy (m.in. z XVIII w.) w języku łacińskim, śpiewane solo i zespołowo przez uczniów z klas I-V, z akompaniamentem dzwonków. Zespołem instrumentalno-wokalnym kieruje Elżbieta Leciak.

Wymienione szkoły otrzymały dyplomy oraz nagrody rzeczowe w postaci sprzętu radiowego (I miejsce), instrumentów muzycznych (II m.) oraz encyklopedii i płyt.

Najładniejsza szopka wyróżnia się oryginalnym projektem i bogactwem wykorzystanych materiałów. Uczniowie SP nr 84 złożyli wizytę w pracowni ceramicznej, gdzie ulepili postacie; po 2-tygodniowym suszeniu pamalowali je. Obok szopy usytuowali zagrodę dla zwierząt, na obrzeżach - oryginalne krzewy. Całość jest oświetlona.

Twórcy szopek zaprezentowali bardzo różne formy budowli z drewna, słomy, styropianu. Ozdobili je gwiazdami i aniołami. Świętej Rodzinie towarzyszą pastuszkowie, królowie i liczne zwierzęta. Praca nad tymi dziełami zintegrowała zespoły uczniów, nauczycieli i rodziców.


K

Żeby powiększyć miniaturę kliknij na niej


4948