Muzy w „Rampie”      Prawie pół wieku temu przy ul. Kołowej na Targówku wybudowano Dom Kultury. 1 maja 1975 roku, zarządzeniem prezydenta m. St. Warszawy powstało tu przedsiębiorstwo państwowe Teatr na Targówku w Warszawie. 9 lutego 1998 r. zmieniono nazwę na „Teatr Rampa na Targówku”. Fakty te oraz wiele wydarzeń i osób przypomina jubileuszowe wydawnictwo na 25-lecie Teatru. Z zamieszczonego tam bilansu wynika, że w 1999 r. frekwencja wyniosła 72,9%, w roku 2000 - 92,3%.
      W 2002 roku, przy ponad 95% frekwencji, placówka po raz pierwszy osiągnęła dodatni wynik finansowy. Rampa jest najtańszym teatrem repertuarowym w stolicy. Dopłata organizatora - zarządu m.st. Warszawy - do jednego widza jest najniższa w stolicy. Przed pięciu laty przychodziło tu rocznie 16 tysięcy widzów, w 2001 i 2002 roku - 60 tysięcy. „Ten teatr zrobił się potrzebny. Potrafiliśmy przełamać barierę niechęci chodzenia do teatru” - stwierdza z zadowoleniem Witold Olejarz, od 1998 r. dyrektor Teatru Rampa.
      W działalność teatralną placówka na Kołowej wplata dokonania z innych dziedzin sztuki: plastyki, muzyki, a ostatnio także literatury. Oficyna Wydawnicza „Rampa wydała m.in. dwa tomy wierszy wybitnego poety Krzysztofa Sieniawskiego. Oprócz spektakli własnych „Rampa” realizuje przedstawienia metodą impresaryjną, zapraszając do prezentacji na swej scenie grupy teatralne z całej Polski. Na Kołową przyjeżdżają znakomite zespoły muzyczne. Współpraca z Big Warsaw Bandem pod dyrekcją Stanisława Fijałkowskiego zaowocowała koncertami, które kończyły się owacjami na stojąco. Gorąco przyjęty został występ grupy Mo Carta. Były teatry ze Lwowa i Petersburga. Do tradycji weszły festiwale muzyki hiszpańskiej i marcowe Dni św. Patryka.
      Kuluary teatru z powodzeniem pełnią rolę galerii. Przed spektaklami i w czasie przerw widzowie oglądają wystawy prac plastycznych. Obecnie mogą porównać twórczy dorobek członków Związku Polskich Artystów, Malarzy i Grafików oraz Stowarzyszenia Odnowy Sztuki prof. Gene Małkowskiego.
      Dla najmłodszych widzów Rampa ma w repertuarze „Zwierzęta doktora Dolittle”, dla nieco starszych - „Króla Maciusia I”. Dla nich także kilkadziesiąt razy w roku występuje Młodzieżowo-Dziecięcy Teatr Tańca i Muzyki „Tintilo”, prowadzony przez Teresę Kurpias.
      Jesienią ubiegłego roku powołano Akademię Teatralną przy Teatrze „Rampa”, która kształci nauczycieli szkół z Targówka. Warsztaty prowadzą wybitni reżyserzy. Zdobytą wiedzę nauczyciele przekazują w szkolnych grupach teatralnych. Na koniec roku pokażą swoje spektakle jako prace dyplomowe Akademii.
      Połączonymi działaniami w dziedzinie teatru, muzyki, plastyki, literatury, wychowania, szkolenia „Rampa” stara się zaspokajać różnorodne potrzeby kulturalne lokalnej społeczności. Dyrektor Witold Olejarz uważa, że nie tylko teatr jest tu potrzebny; potrzebny jest ośrodek kultury.
      Co na to Jan Prochyra, od 1 stycznia br. Dyrektor artystyczny Teatru „Rampa”? „Teatr musi stać się placówką otwartą w całym tego słowa znaczeniu - otwartą na historię, ale i na dramatyczne problemy współczesności, na Europę, ale ceniący własną narodową scenę i literaturę, otwartą na dzieci i młodzież” - napisał Jan Prochyra w swoim „Credo”. Zapowiedział realizowanie programu i inicjatyw kojarzących wychowanie i kulturę, a także współpracę z nauczycielami, mediami, harcerstwem i Kościołem.
      Konkretnych zamierzeń artystycznych dyrektor nie chce na razie ujawnić. Od pierwszych dni stycznia pracuje nad spektaklem „Siódme: mniej kradnij” Dario Fo, włoskiego noblisty z 1997 roku. „Uznałem ten tekst za niezwykle interesujący, niezwykle współczesny, aktualny, a do tego komediowy, muzyczny” - mówi J. Prochyra. Dziś bardziej niż 23 lata temu, w czasie polskiej prapremiery tej sztuki, realna wydaje się akcja przeniesienia 200-hektarowego cmentarza (by na jego miejscu mógł powstać supermarket) przy wykorzystaniu „trupociągu”; pojadą nim zwłoki, potem księża i żałobnicy... Nie wiadomo jeszcze, kto zagra i zaśpiewa główne role: grabarki Seneki i Przedsiębiorcy. Do napisania muzyki Jan Prochyra zaprosił Andrzeja Sikorowskiego, który zagra też rolę cmentarnego anioła pomnikowego. Scenografię powierzył Krzysztofowi Baumillerowi; w opracowaniu ruchu, nie tylko choreografii, pomoże Jan Szurmiej. Premiera spektaklu w Teatrze „Rampa” - w kwietniu.

K.

5778