Arteria w Fabryce Trzciny

Co to jest arteria? Każdy to wie - ważna droga komunikacyjna, główna ulica miasta lub naczynie krwionoŁne, przez które płynie krew z serca do narządów ciała. Ale Arteria to również Przestrzeń Wymiany Działań - organizacja założona przez czworo młodych ludzi, aktorów: Agatę Buzek, Annę Gajewską, Kacpra Kuszewskiego i reżysera, Michała Sieczkowskiego.

Arteria powstała w lipcu 2004 r. z niechęci do sztywnych ram instytucji kulturalnych i z potrzeby, jak mówi Agata Buzek, udowodnienia sobie i innym, że można samodzielnie stworzyć coŁ od podstaw, kierować swoim życiem zawodowym. Zespół inicjuje, realizuje i wspiera pomysły młodych artystów z różnych dziedzin sztuki.

Twórcy Arterii traktują sztukę jako przestrzeń wymiany myŁli. Dlatego interesują ich projekty, które przekraczają granice: kultur, krajów i potocznych wyobrażeń o sztuce, projekty interdyscyplinarne. Różne punkty widzenia są mile widziane. Zasadą jest zderzanie poglądów, aby szukać tego, co łączy wszystkich twórców.

Pierwsze przedsięwzięcie Arterii to spektakl realizowany w Teatrze Nowym Praga w Fabryce Trzciny przy ul. Otwockiej. Jest to polska prapremiera sztuki francuskiego pisarza Bernarda Marie Koltesa "Sallinger".

Warto pokrótce przedstawić sylwetkę autora. Urodził się w 1948 r. w Metz. Zanim zainteresował się teatrem studiował muzykę i dziennikarstwo. Miał niewiele ponad 20 lat, kiedy założył swoją pierwszą grupę teatralną, "Le Theatre du Quai", dla której sam pisał sztuki i sam je reżyserował. W 1976 napisał monolog "La Nuit juste avant les forets" (Noc tuż przed lasami), który następnie pokazał na Festiwalu Off w Awignonie. Sztuka ta okazała się przełomowa w jego twórczoŁci, przyniosła mu Łwiatowy rozgłos i uznanie krytyki.

Przez następne 10 lat dużo podróżował. Odwiedził Stany Zjednoczone, Amerykę Południową i Afrykę. W 1979 r. poznał Patriceła Chereau, reżysera teatralnego i filmowego, twórcę takich filmów, jak "Królowa Margot" i "IntymnoŁć". To on wystawił w 1983 r. "Combat de negre et de chiens" (Walka czarnucha z psami) i kolejne sztuki Koltesa. Rok 1987 to początek długotrwałej choroby artysty. Po podróży do Lizbony i Gwatemali jego stan się pogarsza. Artysta umiera na AIDS, w Paryżu w kwietniu 1989 r. Dramat "Sallinger" powstał w 1977 r. i nawiązuje do twórczoŁci amerykańskiego pisarza J. D. Salingera. Koltes przez trzy miesiące przyglądał się pracy zespołu aktorów nad tekstem Salingera i w wyniku tej obserwacji powstała sztuka. Jest to historia rodziny Glassów, pary aktorów i ich dzieci, z których najstarszy syn popełnił samobójstwo.

Sztuka wymyka się jednoznacznej interpretacji. Dominują w niej trzy tematy: rodzina, miejsce artysty w Łwiecie i wojna, zarówno w skali mikro, czyli wojna, jaką każdy toczy w sobie, jak i w skali makro, czyli konflikt społeczeństw. Cały czas pojawia się najważniejsze pytanie: kim jest aktor, czy potrafi przebić się przez własne aktorstwo? Przedstawienie jest przedsięwzięciem międzynarodowym. Reżyseruje Michał Sieczkowski. Grają: Agata Buzek. Ewa Dałkowska, Anna Gajewska, Katarzyna Godlewska, Paweł KoŁlik, Kacper Kuszewski, Lech Potocki, Paweł Prokopczuk. Scenografka Magali Murbach i reżyserka dźwięku Diane Lapalus pochodzą z Francji, natomiast projektanci kostiumów - Radana i Pavel Ivancic - z Czech. Spektakl powstaje we współpracy z Instytutem Francuskim w Warszawie. Premiera odbędzie się 26 kwietnia w Teatrze Nowym w Fabryce Trzciny.

Joanna Kiwilszo
Żeby powiększyć miniaturę kliknij na niej

5630