Teatralne zagłębie(2)

Zgodnie z zapowiedzią prezentujemy dziŁ kolejne teatry działające w Białołęckim OŁrodku Kultury. Kompania Teatralna MAMRO jest jedną ze stosunkowo niedawno powstałych grup teatralnych. Swoje siły zjednoczyły w tym przedsięwzięciu - Teatr Porażka, Teatr Słowa i Łwieża krew - ludzie, którzy dołączyli do MAMRO. Zespołem opiekuje się Grzegorz Reszka - postać niezwykle barwna. Absolwent szkoły muzycznej I stopnia im. W. Kurpińskiego w Warszawie i Wydziału Organizacji Produkcji Filmowej i Telewizyjnej PWSFTiT w Óodzi, dyplomowany mechanik lotniczy, który w swojej karierze był m.in. instruktorem teatralnym w Centrum Kultury Teatralnej Teatru Ochota. Jest dramaturgiem, aktorem i sprawuje artystyczną pieczę nad Kompanią Teatralną MAMRO.

Kompania rozpoczęła działalnoŁć we wrzeŁniu 2004, a już w październiku teatr zaprezentował premierę spektaklu "Sceny z Życia wzięte" na kanwie opowiadań Ephraima Kishona, Janusza Osęki i Kornela Makuszyńskiego. Za to przedstawienie Kompania otrzymała nagrodę specjalną jury na Maratonie Teatralnym Zielonka 2004. Aktorzy Kompanii Teatralnej MAMRO to w większoŁci studenci warszawskich uczelni, ale również maturzyŁci i osoby pracujące. W skład zespołu wchodzą Daria Bojkowska, Kamila Brodowska, Agnieszka Ludwiniak, Grażyna Nowak, Katarzyna Pieciuk, Iwona Wyżga, Agnieszka Zalewska, Jakub "Żaba" Jankowski, Paweł Mitrowski, Tomasz Mitrowski, Óukasz Szymerski, Marcin Turek, Óukasz Żółkowski. Najbliższa premiera to już w tym miesiącu spektakl "Epopeja" według scenariusza Grzegorza Reszki, na grudzień planowane jest premierowe przedstawienie "Czego nie widać" Michaela Frayna.

Teatry, które weszły w skład Kompanii MAMRO, a raczej Teatr Słowa, zdobywał wiele nagród - m.in. Grand Prix festiwalu "Wawrzyn ł98" za sztuki "Absurd" i "Sceny z życia wzięte", nagroda dla najlepszego zespołu teatralnego na festiwalu "Wawrzyn ł99", Grand Prix festiwalu "Garderoba Białołęki `99" za spektakle "Sceny z życia wzięte" i "Sztuka o mało co teatralna", Grand Prix III Festiwalu Teatrów Amatorskich "Garderoba Białołęki 2001" za spektakl "Muzeum", Grand Prix V Maratonu Teatralnego Zielonka 2002 za spektakl "Bolero", drugie miejsce na festiwalu "WyjŁcie z cienia" 2003 za spektakl "Bolero", pierwsza nagroda na festiwalu "Galimatias" 2004 w Teresinie za ten sam spektakl, nagroda specjalna jury - już dla Kompanii Teatralnej MAMRO - za "Sceny z Życia wzięte" na VII Maratonie Teatralnym Zielonka 2004.

W zajęciach Teatru Dziecięcego "Stonka" z wielkim entuzjazmem uczestniczą młodzi ludzie w wieku od 7 do 12 lat. Półtoragodzinne próby do przedstawień odbywają się niemal jak na deskach profesjonalnego teatru. Najmłodsi aktorzy uczą się ruchu scenicznego, interpretacji piosenek, ćwiczą dykcję, rozwijają wyobraźnię sceniczną, uczą się przełamywać tremę i wreszcie przygotowują przedstawienie, które jest zwieńczeniem szlifowania aktorskiego warsztatu. Zespół "Stonki" tworzą m.in. Hania Nykowska, Natalia Lejda, Ola Kucek, Julia Motyka, Anna Rachwał, Joanna Rachwał, Ola Fila, Klara Stępkowska, Ola Kucek, Julia Motyka, Daniela Orzechowska, Marcin Pasierbski, Bartek Biskup, Jakub Milewski, Karol Kreczmarski.

(egu)
4997