Totusy i stypendia

Po raz szósty Fundacja Episkopatu Polski "Dzieło Nowego Tysiąclecia" przyznała nagrody "Totus" zwane katolickim Noblem. Uroczystość odbyła się na Zamku Królewskim 15 października, w przededniu V Dnia Papieskiego. Srebrną statuetką "Totus" i nagrodą 50 tys. zł w kategorii „Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza” kapituła pod przewodnictwem bp. Piotra Jareckiego uhonorowała Jana Jakuba Wygnańskiego, głównego twórcę ruchu organizacji pozarządowych oraz redakcję radiowej mszy św.., od 25 lat emitowanej w Programie I, z kościoła Św. Krzyża.

Laureatem nagrody w kategorii "Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej" został reżyser Marek Piwowski za film "Oskar", a wyróżnienia specjalnego – Muzeum Powstania Warszawskiego. W ocenie kapituły, której przewodniczył ks. abp. Józef Życiński, "Oskar" wyraża świadectwo ludzkiej dobroci i chrześcijańskiej nadziei w obliczu pozornych przegranych. Muzeum Powstania Warszawskiego uhonorowano za rolę, jaką odgrywa dla ocalenia pamięci o Powstaniu i oddanie sprawiedliwości jego bohaterom, za prace naukowe i dokumentacyjne oraz edukację nowych pokoleń.

Również w kategorii "Promowanie nauczania Ojca Św. Jana Pawła II" kapituła, pod przewodnictwem ks. bp. Tadeusza Pieronka przyznała dwie nagrody. Indywidualnie otrzymał ją o. Jan Góra, dominikanin, twórca Ruchu Lednickiego, dr teologii, duszpasterz akademicki, autor 16 książek. Druga nagroda przypadła "Tygodnikowi Powszechnemu" za kilkudziesięcioletnie prezentowanie myśli Jana Pawła II (wcześniej – Karola Wojtyły) i tworzenie pola debaty nad nauczaniem papieskim.

W nietypowej formie wydała werdykt kapituła pod przewodnictwem o. Andrzeja Koprowskiego SJ, przyznająca nagrody w kategorii "Totus medialny" dla upamiętnienia bp. Jana Chrapka oraz jego roli w ukazywaniu osoby i nauczania Jana Pawła II w mediach: słowami "Szczęść Boże" podziękowano wszystkim ludziom mediów ogólnopolskich i lokalnych, publicznych i prywatnych, którzy w okresie agonii Jana Pawła II i żałoby po jego śmierci – pięknie i skutecznie budowali wspólnotę Polaków. Rozstrzygnięte zostały także konkursy, przeprowadzane przez Fundację "Dzieło Nowego Tysiąclecia":

czwarty Akademicki Konkurs im. bp. Jana Chrapka i drugi – o indeks na studia dziennikarskie oraz o indeks na studia prawnicze. Kandydaci musieli być tegorocznymi maturzystami, zamieszkiwać na wsi lub w mieście do 10 tys. mieszkańców, mieć średnią ocen nie niższą niż 4,25 oraz dochód na osobę w rodzinie nie wyższy od 0,7 najniższego wynagrodzenia. Kandydaci na dziennikarzy obowiązani byli także przedstawić esej nt. "Czy można, a może trzeba ograniczać swoje marzenia?" oraz reportaż "Na podstawie doświadczeń osób ze swego środowiska ustosunkuj się do tezy, że pieniądze szczęścia nie dają".

W wyniku konkursu, indeks na magisterskie Dzienne Studium Dziennikarstwa UW otrzymali: Patrycja Pietrzak, Daria Wackerman; wieczorowe SD: Monika Rybczyńska, Piotr Zieliński; na magisterskie dzienne Studium Polityki Społecznej: Katarzyna Puchacz, Jola Jędrysek; indeks na Licencjackie Dzienne Studium Dziennikarstwa UJ: Przemek Radzyński, Magdalena Jakubczak, Katarzyna Kubiak, Agnieszka Całek.

Kandydaci na studia prawnicze musieli spełniać te same warunki formalne, napisać pracę „Prawo, sprawiedliwość i prawda w działaniu jednostek i wspólnot” oraz zdać egzamin ustny. Laureaci studiować będą prawo na kilku uczelniach: Tomasz Prorok, Kamila Kiepura (Uniwersytet Łódzki); Ilona Ferens, Agnieszka Wiśniewska, Magdalena Sobocińska, Ewa Seremet, Małgorzata Wyskiel (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie); Beata Wiercioch, Urszula Szczerba, Emilia Modzelewska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).

Wśród laureatów obu konkursów zdecydowaną przewagę mają dziewczęta (8:2). Skąd taka różnica? "Wybrano najlepszych – zapewnia ks. Dariusz Kowalczyk, z-ca przewodniczącego zarządu Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia" - Dziewcząt zgłosiło się trzy razy więcej niż chłopców. W małych miejscowościach więcej dziewcząt robi maturę, więcej się "przebija". Stypendia są możliwe dzięki sponsorom i zbiórkom pieniężnym, prowadzonym w Dniu Papieskim. Przyznane kwoty pozwalają na pokrycie części potrzeb studenta, by miał on zachętę do podejmowania własnych inicjatyw.

K.

6226