Praska biblioteczka

Kościoły Diecezji Warszawsko-Praskiej

Publikacje książkowe dotyczące Pragi są niezmiernie rzadkie, dlatego wydanie albumu poświęconemu tej dzielnicy zasługuje na tym większe podkreślenie i uznanie.

Oto nakładem bydgoskiego wydawnictwa Studio Plus, specjalizującego się w wydawnictwach albumowych poświęconych głównie polskim miastom, ukazał się właśnie album prezentujący historię i dzień współczesny kościołów tworzących sieć warszawskich dekanatów Diecezji Warszawsko-Praskiej.

We wstępie do albumu czytamy: "W Polsce kościoły współtworzyły historię i ocalały ją od zapomnienia. Wiele praskich świątyń to kościoły-pomniki, milczący świadkowie najwspanialszych momentów w historii, starożytnych narodowych pamiątek." Opracowanie, którego współwydawcą jest Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, zawiera opis 55 świątyń rzymsko-katolickich należących do dekanatów praskiego, anińskiego, bródnowskiego, grochowskiego, rembertowskiego i tarchomińskiego diecezji. Obszar tych sześciu dekanatów pokrywa się w większości z terenem prawobrzeżnej Warszawy, choć są i wyjątki, jak choćby przypadek należącego do dekanatu tarchomińskiego barokowego kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w podwarszawskim Nieporęcie.

Głównym zadaniem każdego albumu jest prezentacja tematu poprzez profesjonalnie wykonane zdjęcia. W omawianej publikacji strona tekstowa wydaje się mieć przewagę. Teksty pióra Agnieszki Marii Wygody ilustrowane są licznymi fotografiami autorstwa Wojciecha Zdunka, ukazującymi elewacje, wnętrza i warte uwagi elementy wyposażenia kościołów. Zdjęcia wykonano w sposób profesjonalny, lecz są one wyłącznie uzupełnieniem tekstu i nie mają indywidualnych cech artystycznych. Dzięki temu silnie rozbudowana jest informacyjna strona książki, gdyż przeglądając jej karty "bez ruszania się z miejsca" poznajemy historię i dzień współczesny praskich świątyń, na zdjęciach oglądamy ich architekturę i wystrój. Ważną cechą albumu, zwiększającą grono odbiorców i podnoszącą wartość całości publikacji, jest dwujęzyczność tekstu, gdyż polskiemu opisowi towarzyszy angielski przekład. Książka licząca 170 stron zawiera na końcu również użyteczny spis wszystkich opisanych kościołów wraz z podanym dla każdego z nich porządkiem Mszy Świętych.

Przy lekturze tej wartościowej pozycji można jednak odnieść wrażenie, że najstarszym i najważniejszym świątyniom diecezji poświęcono w warstwie tekstowej zbyt mało miejsca. Ich historyczny opis mógłby być choć odrobinę bogatszy, tak jak zasługują na to ich barwne dzieje. Jak najbardziej zrozumiałym jest to, że wśród wielu ciekawych informacji, muszą znaleźć się także pewne nieścisłości, lecz już poważnym błędem, powtarzanym w publikacji, jest stwierdzenie, że Praga stała się dzielnicą Warszawy w XX wieku, a nie w 1791 roku na mocy ustawy o miastach, którą przyjął Sejm Czteroletni.

Album „Kościoły Diecezji Warszawsko-Praskiej” nie jest dostępny w księgarniach, lecz jedynie w przykościelnych sklepikach z dewocjonaliami i książkami religijnymi. Zamawiać można go również u wydawcy. Z informacji, jakie do mnie dotarły, wynika również, że cena publikacji różni się w zależności od miejsca, gdzie ją nabywamy i w przykościelnych sklepikach wynosi od 50 do nawet 63 zł.

Michał Pilich

5240