Wytwórnia wódki i sztuki

W samym sercu Pragi, przy Ząbkowskiej pojawiło się nowe źródło wydarzeń kulturalnych. To Fundacja na Starej Pradze, założona przez ludzi z pasją. Bez zbędnych słów od razu przeszli do działania. Wpierw, w ostatnie wakacje, zorganizowali cykl spotkań, spacerów i prelekcji na temat zabytkowych budowli zatytułowany "Lato na Starej Pradze". Co ważne, impreza spotkała się z dużym zainteresowaniem mieszkańców Pragi.

Fundacja powstała jako kontynuator działalności Stowarzyszenia "Monopol Warszawski". Współpracuje m.in. z ZASP-em, Towarzystwem Opieki nad Zabytkami. Za cel stawia sobie promocję Pragi, a w szczególności zabytkowego kompleksu Warszawskiej Wytwórni Wódki "Koneser". Zarządzający wytwórnią, korzystając z nowych technologii, ograniczyli wykorzystywanie terenu zabytkowej fabryki do niezbędnego i przynoszącego zyski minimum. Pozostały obszar ma szansę stać się sceną różnych wydarzeń kulturalno-edukacyjnych. Czasem ktoś wynajmował nie wykorzystywane zabudowania wytwórni, ale na krótko – wyjaśnia mi Katarzyna Komar-Michalczyk, prezes fundacji – dzięki działalności fundacji wzrosło zainteresowanie wśród artystów, przedsiębiorców. Łatwiej też o zdobycie funduszy i dotacji ze środków unijnych.

Największą barierą dla realizacji planów jest prawo własności. WWW "Koneser" ma status firmy państwowej, a to hamuje jakiekolwiek inwestycje. Ubiegamy się o prawo własności – tłumaczy mi prezes Komar-Michalczyk – jest nam obojętne, czy będzie to darowizna, czy kupno.

Po uzyskaniu praw własności zrealizowane zostaną bardzo interesujące projekty. Już na Pragę przyjeżdżają kupcy, którzy chętnie w miejscu zabytkowego kompleksu widzieliby jakąś konstrukcję ze szkła i betonu. Fundacja chce uniknąć takiego smutnego finału doprowadzając do wykorzystania i zaadaptowania do współczesnych potrzeb stare, bezcenne budynki. Konkretne działania już zostały poczynione – na terenie wytwórni swą siedzibę ma Teatr Wytwórnia. Kolejne w planach jest Muzeum Pragi, być może hotel, albo klub dla młodzieży.

Promocji tego miejsca ma służyć również nowa oferta dla prażan – "Praska Jesień Kultury", trwająca od 22 października do 15 grudnia. W programie: 26-28 listopada "Sieciówka", czyli spotkania na temat internetu, 1-4 grudnia spektakle teatralne dla dzieci połączone z warsztatami plastycznymi oraz 15 grudnia sesja "Na prawym brzegu – dziedzictwo kulturowe warszawskiej Pragi". Imprezy odbędą się w budynku Teatru Wytwórnia na terenie WWW "Koneser".

Więcej szczegółów na stronie www.monopolwarszawski.pl.
Adam Praski
4412