Koło Młodego Miłośnika Pragi

Towarzystwo Przyjaciół Pragi działa już 90 lat. Realizuje swoje ważne cele w dorosłym środowisku prażan, ale nie zapomina o najmłodszych mieszkańcach naszej dzielnicy. Zapewnia wsparcie i współpracę merytoryczną uczniom, zainteresowanym przeszłością Pragi. Szczególnie dotyczy to Koła Młodego Miłośnika Pragi, które działa od 25 lutego 2003 r. przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 73 im. Króla Stefana Batorego. Uczniowie naszej szkoły, która mieści się w samym centrum Starej Pragi przy ul. Białostockiej 10/18, wystąpili z pomysłem utworzenia pierwszego w dzielnicy szkolnego oddziału TPP i doprowadzili do jego realizacji.

Członkowie koła poznają przeszłość swojej Małej Ojczyzny, uczą się dostrzegać ślady przeszłości w najbliższym otoczeniu, poszukują informacji o dzielnicy w różnych źródłach. Uczestniczą w ważnych wydarzeniach - np. odsłonięcie pomnika ks. I. Skorupki czy obchody rocznicowe Rzezi Pragi. Wędrują po praskich ulicach, odnajdują zabytki i ciekawe detale architektoniczne. Próbują przygotować ich dokumentację. Najciekawsza, jak dotąd, praca to „Praskie odboje bramne” wyróżniona przez Zamek Królewski. Przygotowywany jest przewodnik po miejscach pamięci na terenie naszej dzielnicy. Uczniowie zbierają wywiady z mieszkańcami i wspomnienia absolwentów naszej szkoły. Najważniejsze zadanie, które postawiliśmy sobie w tym roku szkolnym, to opracowanie przewodnika - "Śladami Powstania Warszawskiego".

Chcemy przedstawić informacje o oddziałach powstańczych, które walczyły w Rejonie 5 - VI/XXVI Obwodu AK, w samym centrum Pragi. Nie chcemy, by padały pytania: "To na Pradze też było Powstanie?". Chcemy, by młodzi ludzie wiedzieli - Na Pradze też walczyli i ginęli powstańcy w czasie wielkiej próby.

Działalność koła pomału zmienia myślenie naszych uczniów. Dzieci mieszkające w zaniedbanych kamienicach nie wstydzą się podawać swoich adresów i z dumą opowiadają o ciekawych reliktach przeszłości, które znajdują się w ich domach czy na podwórkach. Dzieci z nowych bloków nie mogą się tym pochwalić. Dobrze byłoby, gdyby zabytkowe kamienice przetrwały jak najdłużej.

Mamy nadzieję, że dzięki działalności koła wyrosną prażanie świadomi swoich korzeni oraz odpowiedzialni za przyszłe losy Pragi.

Poczet zasłużonych:
Zygmunt Broniarek, Olgierd Budrewicz, prof. Marek Drozdowski, Paweł Elsztein, Janina Englert, Mieczysław Gajda, Andrzej Gałązka, Marzena Grochowska, Mirosława Jakubowska, prof. Grzegorz Janczewski, Henryk Jaros, Jerzy Jeżewski, ks. Wiesław Kania, ks. Mirosław Mikulski, płk Czesław Lewandowski, Waldemar Marszałek, gen. Jerzy Modrzewski, Wiesław Ochman, Janusz Owsiany, Michał Pilich, bp Kazimierz Romaniuk, Agata Rymkiewicz, Henryk Sowiński, ks. Henryk Stasiak, prof. Jarosław Stodulski, Janusz Sujecki, Jan Szczepański, Tadeusz Szurek, Barbara Ślesicka, Ireneusz Tondera, Krystyna Usarek, Mieczysław Wojdyga, płk Bohdan Zawolski, Jarosław Zieliński

Odeszli:
Jolanta Luboradzka-Kallenbrun, Marian Sawa, Dyonizy Szulski, Roman Zieliński, płk Antoni Żurowski,

Instytucje i firmy: Diecezja Warszawsko-Praska,
Cerkiew Prawosławna św. Marii Magdaleny, Gmina Starozakonnych, Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, Stowarzyszenie Kupców Warszawskich Bazaru Różyckiego, Warszawski Ogród Zoologiczny, Tadeusz Szewczyk, Władysław Kaczorkiewicz, Marek Mieczysław Wołoszyn, Liceum i Gimnazjum im. Króla Władysława IV, Szkoła Podstawowa nr 73, Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, V Oddział Straży Pożarnej, Komenda Praska Policji, Komenda Straży Miejskiej Praga, Nowa Gazeta Praska, Klub Kombatantów I Dywizji im. Tadeusza Kościuszki, Chorągiew Praska ZHP, Szpital Praski, Teatr "Baj", RSM "Praga", Ognisko Dziadka Lisieckiego, Wojskowa Komenda Uzupełnień Praga Północ, Wyższa Szkoła Menedżerska SIG, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Dom Pomocy Społecznej św. Brata Alberta

Małgorzata Frydryczak SP 73
Opiekun Koła
Młodego Miłośnika Pragi

5977